Onze publicaties

Het BLAUWE KRUIS van België geeft driemaandelijks een gespecialiseerd krantje, “The News”, uit dat bedoeld is om het grote publiek te sensibiliseren voor dierenwelzijn, natuur- en milieubescherming.

U vindt er regelmatig artikelen in die geschreven zijn door dierenartsen, behavioristen of juristen.