Onze publicaties

Het Blauwe Kruis van België geeft driemaandelijks een gespecialiseerd krantje uit, “The News” genaamd, dat bedoeld is om het grote publiek te sensibiliseren voor dierenwelzijn, natuur- en milieubescherming.

U vindt er regelmatig artikelen in die geschreven zijn door dierenartsen, gedragsdeskundigen of juristen.