Onze documentatie

Het Blauwe Kruis van België stelt een documentatieruimte ter beschikking van het geïnteresseerde publiek (student, stagiair, professional, …) om zich op een objectieve manier te informeren betreffende dieren (algemeen, juridische of veterinaire en andere aspecten).

Het didactisch centrum, gelegen op de site van de voormalige kolenmijn van Floriffoux, beschikt over een bibliotheek die toegankelijk is tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage van € 25.