Onze documentatie

Het BLAUWE KRUIS van België stelt een documentatieruimte ter beschikking van het geïnteresseerde publiek (student, stagiair, professional, …) om zich “objectief te documenteren op het gebied van dieren (algemeen, juridische of veterinaire en andere aspecten).

Het didactisch centrum, gelegen op de site van de voormalige kolenmijn van Floriffoux, beschikt dus over een bibliotheek die toegankelijk is tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage van € 25.