Diensten aan gemeenten

Voor het Blauwe Kruis betekent dierenwelzijn niet alleen het welzijn van elk individueel dier, maar ook de collectieve, structurele situatie waarin dieren behandeld worden.

We hebben een jarenlange expertise opgebouwd in de opvang van verdwaalde of verlaten zwerfdieren op het grondgebied van gemeenten. Dat kunnen huisdieren, honden of katten zijn, maar soms ook andere diersoorten. We bieden de gemeenten die dit wensen een dienstverleningsovereenkomst aan waarin de regels voor de opvang worden vastgesteld volgens het principe van dierenwelzijn.

Het Blauwe Kruis gaat zelfs verder dan dat. We halen de stoffelijke resten van dode dieren op de openbare weg op en we organiseren, voor de gemeenten die dit wensen, campagnes om zwerfkatten te vangen, ze te steriliseren en zo verspreiding te vermijden.