Diensten aan gemeenten

Dierenwelzijn wordt door het Blauwe Kruis van België niet alleen individueel opgevat voor een specifiek dier maar ook collectief voor een aantal situaties waarmee sommige structuren worden geconfronteerd vanwege de aanwezigheid van dieren.

Zo heeft het Blauwe Kruis een jarenlange expertise opgebouwd in de opvang van verdwaalde of verlaten zwerfdieren op het grondgebied van gemeenten. Dat kunnen huisdieren, honden of katten zijn, maar soms ook andere diersoorten. Het Blauwe Kruis biedt de gemeenten die dit wensen een dienstverleningsovereenkomst aan waarin de regels voor de opvang worden vastgesteld volgens het principe van dierenwelzijn.

Het Blauwe Kruis gaat zelfs verder dan dat. Zo haalt het de stoffelijke resten van dode dieren op de openbare weg op. Het organiseert ook, voor de gemeenten die dit wensen, campagnes om zwerfkatten te vangen om ze te steriliseren en zo hun proliferatie te vermijden.