Word lid

Op welke manier wordt iemand lid van het Blauwe Kruis van België?

Al wie een dier adopteert in een van onze asielen wordt automatisch lid van onze vereniging.
Adoptanten betalen namelijk lidgeld bovenop de adoptieprijs. Een dier adopteren is echter geen vereiste om lid te worden.
Indien u zich terug kunt vinden in de filosofie van het Blauwe Kruis van België en lid wenst te worden van onze vereniging, dan kan dit door lidgeld te betalen aan een van onze 4 asielen. Dankzij dit steunbedrag kunnen wij onze acties ten gunste van de dieren en het milieu verderzetten.
De lidgelden bedragen €50 (Bronze card), €75 (Silver card) of €100 (Gold card). Achteraf krijgt u per post een lidkaart toegestuurd.

 

Het Blauwe Kruis ijvert voor dierenwelzijn, natuurbescherming en de bewustmaking van het publiek. Onze vereniging handelt niet alleen op het terrein, maar ook door tussenbeide te komen bij de lokale, regionale, nationale of internationale autoriteiten om te wijzen op situaties die het onduldbaar acht of om mogelijke oplossingen aan te reiken.

Elk individu kan persoonlijk ingrijpen, maar een vereniging zoals de onze kan dat namens 12.500 leden doen, wat een grotere impact geeft. Help ons om onze impact verder te versterken!