Word lid

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor uw nieuwe Gold, Silver of Bronze-lidkaart.
Onze vereniging ijvert voor dierenwelzijn, natuurbescherming en voorlichting van het publiek.

 

Het Belgische Blauwe Kruis handelt niet alleen op het terrein, maar ook door tussenbeide te komen bij de lokale, regionale, nationale of internationale autoriteiten om te wijzen op situaties die het onduldbaar acht of om mogelijke oplossingen aan te reiken.

Elk individu kan persoonlijk ingrijpen, maar een vereniging zoals de onze kan dat namens 12.500 leden doen, wat een grotere impact geeft. Kom bij ons om onze impact verder te versterken!