Testamenten en legaten

Een aantal formules zijn mogelijk (schenking onder de levenden, legaten en duo-legaten) en uw notaris kan u daartoe alle nuttige informatie geven en u bijstaan met het opstellen van uw testament.

 

Op een dag zullen wij heen gaan – en het zal voor ieder van ons gebeuren – en wellicht zouden we dan graag iets van onszelf achterlaten in een vereniging waarvan we achter de doelstellingen staan.

Dit positieve gebaar kunt u doen door een deel of het geheel van uw vermogen na te laten aan een vereniging als de onze. Op voorwaarde dat deze het wettelijk recht heeft schenkingen en legaten te ontvangen. Dit is het geval voor het Blauwe Kruis van België!

Of u nu al dan niet rechtstreekse of onrechtstreekse erfgenamen hebt, uw legaten in uw testament kunnen genieten van fiscale voordelen en terzelfdertijd een vereniging in staat stellen de bijkomende extra middelen te ontvangen die van essentieel belang zijn voor het nastreven van haar werk.

En dat is zeker zo, meer dan ooit, in de huidige context van crisis door het ontbreken van enige subsidie.

 

Voor alle bijkomende informatie, aarzel niet contact op te nemen met de verantwoordelijke schenkingen en legaten van het Blauwe Kruis van België : Guy Adant – guy.adant@croixbleue.be ou +32 (0)2 378 45 20