De scholen

Sinds haar oprichting, streeft het Blauwe Kruis van België ernaar om een jong publiek te sensibiliseren inzake dierenwelzijn en de bescherming van de natuur. Daarom worden er geregeld groepen leerlingen ontvangen. Na een korte presentatie aangepast aan de leeftijd van de kinderen, krijgen ze de mogelijkheid om het asiel te bezoeken, en ontmoeten ze er het personeel en krijgen op deze manier een beter zicht op de werking en de taken van het Blauwe Kruis.

Deze activiteiten zijn voor kinderen uit lagere en middelbare scholen. We verwelkomen ook in onze asielen van Vorst en Floriffoux elk jaar “Place aux enfants” een actie georganiseerd door de Provincies en Gemeenten van de Franse Gemeenschap. Het doel ervan is kinderen bewust te maken van hun plaats in de samenleving en hen te leren ontdekken wat er allemaal gebeurd in hun onmiddellijke omgeving..

Het Blauwe Kruis van België komt ook nog eens tussen aan het einde van het middelbaar (bij de opleiding dierenzorg) en in het hoger onderwijs (opleiding dierenartsassistent).

Réservering : Mortimer Van der Meeren – +32 (0)81 44 06 60 – floriffoux@croixbleue.be